I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

I  Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich

 

Sąd Rejonowy w Ropczycach

ul. Słowackiego 7, 39-100 Ropczyce

 

Sekretariat Zespołu:

starszy sekretarz sądowy - Grażyna Chmiel-Wołcyrz

pokój 41

tel: 17 2220 331
e-mail: kurator@ropczyce.sr.gov.pl

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

Kierownik Zespołu

kurator specjalista - Jolanta Jaroch

pokój 40

tel. 17 2220 332 lub 17 2220 331

kom. 503 834 361

e-mail: kurator@ropczyce.sr.gov.pl

 

Dni dyżurów w Sądzie

poniedziałek godz. 9:00 - 13:00

wtorek godz. 9:00 - 13:00

środa godz. 9:00 - 13:00

piątek godz. 9:00 - 13:00

 

Teren działania:

Ropczyce — Osiedle św. Barbary, Osiedle Północ, Śródmieście

 

Kuratorzy zawodowi dla dorosłych

 

kurator specjalista - Bogusław Mucha

pokój 41

tel. 17 2220 328 lub 17 2220 331

kom. 503 834 227

e-mail: kurator@ropczyce.sr.gov.pl

 

Dni dyżurów w Sądzie

środa godz. 8:30 - 14:30

czwartek godz. 8:30 - 14:30

 

Teren działania:

Gmina Ropczyce ( sołectwa: Łączki Kucharskie, Okonin, Lubzina, Brzezówka, Gnojnica)
Miasto Sędziszów Młp. ( prawa strona od ul. Wesołej w kierunku ul. Grunwaldzkiej)
Gmina Sędziszów Młp. ( sołectwa: Góra Ropczycka, Zagorzyce, Szkodna)

 

Starszy kurator zawodowy Tomasz Augustyn

pokój 41

tel. 17 22 20 328 kom. 503 834 194

Teren działania:

Gmina Wielopole Skrzyńskie, Gmina Iwierzyce, Miasto Sędziszów Młp. (osiedle Kawęczyn), Miasto Sędziszów Młp. (sołectwo Krzywa),

Gmina Ostrów

 

Dni dyżurów w Sądzie

wtorek godz. 8:30 - 14:30

środa godz. 8:30 - 14:30

 

kurator zawodowy- Magdalena Zabierowska

pokój 46

tel. 17 2220 342 lub 17 2220 331

kom. 503834230

e-mail: kurator@ropczyce.sr.gov.pl

 

Dni dyżurów w Sądzie:

środa godz. 8:30 - 14:30

piątek godz. 8:30 - 14:30

 

Teren działania:

Miasto Sędziszów Młp. (lewa strona od ul. Wesołej w kierunku ul. Grunwaldzkiej, osiedla . Wolica Piaskowa, Wolica Ługowa, Borek Wielki)
Gmina Sędziszów Młp. — sołectwa: Boreczek, Ruda, Cierpisz, Czarna Sędziszowska, Klęczany, Będziemyśl
Gmina Ropczyce — sołectwa: Mała, Niedźwiada)
Gmina Ostrów

 

Kuratorzy zawodowi rodzinni

 

kurator specjalista - Marek Wójcik,

pokój 46

tel. 17 2220 330 lub 17 2220 331

kom. 503 834 258

e-mail: kurator@ropczyce.sr.gov.pl

 

Dni dyżurów w Sądzie

środa godz. 8:30 - 14:30

czwartek godz. 8:30 - 14:30

 

Teren działania:

Miasto Ropczyce ( ul.Zielona,ul.3 Maja, ul. Mickiewicza, ul. Kochanowskiego, osiedle Witkowice i Pietrzejowa)
Gmina Ropczyce ( Niedźwiada, Mała, Łączki Kucharskie ,Okonin, Gnojnica)
Gmina Wielopole (oprócz sołectwa Brzeziny)

 

kurator specjalista - Łukasz Bieszczad,

pokój 17

tel. 17 2220 342 lub 17 2220 331

tel. kom. 513 381 971

e-mail: kurator@ropczyce.sr.gov.pl

 

Dni dyżurów w Sądzie

poniedziałek godz. 8:30 - 14:30

środa godz. 8:30 - 14:30

 

Teren działania:

Miasto Ropczyce ( oprócz ul.Zielonej,ul.3 Maja, ul. Mickiewicza, osiedla Witkowice i Pietrzejowa)
Gmina Ropczyce ( Lubzina, Brzezówka)

Gmina Wielopole Skrzyńskie (sołectwo Brzeziny)
Gmina Ostrów

 

kurator zawodowy - Magdalena Trzeciak

pokój 17

tel. 17 2220 342 lub 17 2220 331

tel. kom. 513 381 956

e-mail: kurator@ropczyce.sr.gov.pl

 

Dni dyżurów w Sądzie

wtorek godz. 8:30 - 14:30

środa godz. 8:30 - 14:30

 

Teren działania:

Miasto Sędziszów Młp.
Gmina Sędziszów Młp.
Gmina Iwierzyce
 

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego  realizację działań poszczególnych służ z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ropczycach
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2015-02-20 08:15
Opublikowany przez: mmatusik
Aktualizowany dnia: 2024-05-13 07:35
Aktualizowany przez: mmatusik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 17 184