Skargi i wnioski

 

Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozdział 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.2001.98.1070 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych ( Dz.U.2012.524).

Skargi lub wnioski rozpatrywane są przez Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach – SSR Annę Zięć.

Prezes Sądu przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w środy od godz. 9:00 do 12:00.

 

Skargi lub wnioski mogą być wnoszone:

  1. na piśmie osobiście lub listownie: ul. Słowackiego 7, 39-100 Ropczyce,
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@ropczyce.sr.gov.pl,
  3. w formie ustnej do protokołu.

 

Skarga lub wniosek powinien zawierać:

  1. datę wniesienia skargi lub wniosku,
  2. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres skarżącego lub wnioskodawcy,
  3. zwięzłą treść skargi lub wniosku,
  4. w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek,
  5. podpis skarżącego lub wnioskodawcy.

 

Skargi lub wnioski dotyczące działalności sądu, w dziedzinie w której sędziowie są niezawiśli, jak również te, które zawierają treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe, pozostawia się bez rozpoznania.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ropczycach
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-07-01 12:47
Opublikowany przez: rmajcher
Aktualizowany dnia: 2019-05-28 12:21
Aktualizowany przez: rmajcher
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 2 167