Petycje jednostkowe

Lp.

Numer sprawy

Data złożenia

Data zamieszczenia na stronie BIP Sądu

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Stan aktualny

1.

A-0127-168/18

 8.10.2018r.

17.10.2018r.

-

Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4.Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

5. Petycja rozpoznana pozytywnie dnia 15.01.2019 r.

2. A-0127-183/18 19.10.2018 9.11.2018   Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4.Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

5. Petycja rozpoznana pozytywnie 17.01.2019r.

3 A-0127-223/18 12.12.2018 14.12.2018   Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4.Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

4 A-0127-144/20 6.11.2020r. 17.11.2020r.   Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4.Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

5. Petycja rozpoznana pozytywnie 9.11.2020r.

5

A-0127-159/23

21.11.2023 r.

30.11.2023 r. Roman Jacek Arseniuk Treść

1.Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu – przekazano do wiadomości sędziom SR w Ropczycach
6 A.054.20.2024 25.06.2024 r. 18.07.2024 r. Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca Treść
  1. Rejestracja petycji
  2. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach
  3. Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu
  4. Petycja w rozpoznaniu-przekazano do wiadomości sędziom Sądu Rejonowego w Ropczycach
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ropczycach
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-02-20 14:28
Opublikowany przez: mmatusik
Aktualizowany dnia: 2024-07-18 09:58
Aktualizowany przez: mmatusik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 2 024