koordynator_dostepnosc

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, a Dyrektorem Sądu Okręgowego w Rzeszowie zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062), funkcję koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Ropczycach pełni koordynator do spraw dostępności wyznaczony w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie.

 

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności:

Agnieszka Król-Zajdel

tel. 17 858 02 20

e-mail: dostepnosc@rzeszow.sa.gov.pl

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ropczycach
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2021-03-31 07:42
Opublikowany przez: mmatusik
Aktualizowany dnia: 2023-01-11 13:37
Aktualizowany przez: mmatusik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 94