IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Przewodniczący IV Wydziału Ksiąg Wieczystych 
St. Referendarz sądowy Małgorzata Burda (pok. 15)

 

Biuro Podawcze pok. 13,


tel: 17 2220 315,
fax: 17 2220 359

email: hipoteka@ropczyce.sr.gov.pl

 

Sekretariat pok. 12,

tel. 17 2220 320

 

Godziny pracy IV Wydziału Ksiąg Wieczystych, w tym Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych     są następujące:

Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

 

Przewodniczący Wydziału - Referendarz Małgorzata Burda, pok. 15, parter

przyjmuje strony: środa w godz. 12:00-13:00

 

Kierownik Sekretariatu - Zofia Kiebała, pok. 14, parter, tel. 17 2220 343

 

Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

tel. 17 2220 315

Wydział Ksiąg Wieczystych rozpoznaje sprawy wieczystoksięgowe.

Obszar właściwości miejscowej: powiat ropczycko-sędziszowski, gminy: Iwierzyce, Ostrów, Ropczyce, Sędziszów Młp., Wielopole Skrzyńskie

 

NBP O/O  Rzeszów
Opłat sądowych należy dokonywać na nr konta bankowego: 94101000551173005067000000 

Sąd Rejonowy w Ropczycach
39-100 Ropczyce, ul. Słowackiego 7

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko / nazwa firmy
- wydział, którego wpłata dotyczy
- sygnatura akt, jakiej sprawy dotyczy wpłata np. odpis księgi wieczystej, wpis w księdze wieczystej

Brak podanych wyżej  danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału .
 


Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste

Formularze wniosków stosowanych w Centralnej Informacji KW

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ropczycach
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2015-02-20 08:03
Opublikowany przez: mmatusik
Aktualizowany dnia: 2022-04-29 10:30
Aktualizowany przez: mmatusik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 20 953