Petycje wielokrotne

Ogłoszenia o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej  - NOWE!

Ogłoszenie 

Lp

Numer sprawy

Data złożenia

Data przekazania właściwemu podmiotowi

Podmiot wnoszący    petycję

Przedmiot petycji

      ( treść )

            Przebieg postępowania

 

1

A-0127-27-1/17

14.01.2017

23.01.2017

                  -

 

 

         Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

2

A-0127-27-2/17

14.01.2017

23.01.2017

                  -

         

         

         Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

3

A-0127-27-3/17

14.01.2017

23.01.2017

                  -

 

 

 

          Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

4

A-0127-27-4/17

15.01.2017

23.01.2017

                  -

         

 

 

          Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

5

A-0127-27-5/17

15.01.2017

23.01.2017

                  -

         

 

         

           Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

6

A-0127-27-6/17

15.01.2017

23.01.2017

                  -

 

 

 

           Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

7

A-0127-27-7/17

15.01.2017

23.01.2017

                  -

         

 

 

           Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

8

A-0127-27-8/17

15.01.2017

23.01.2017

                  -

        

 

           Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

9

A-0127-27-9/17

16.01.2017

23.01.2017

                  -

         

           Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

10

A-0127-27-10/17

16.01.2017

23.01.2017

                  -

         

 

          Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

11

A-0127-27-11/17

16.01.2017

23.01.2017

                  -

       

 

          Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

12

A-0127-27-12/17

16.01.2017

23.01.2017

                  -

        

 

 

          Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

13

A-0127-27-13/17

16.01.2017

23.01.2017

                  -

 

 

 

          Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

14

A-0127-27-14/17

17.01.2017

23.01.2017

                  -

 

          Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

15

A-0127-27-15/17

17.01.2017

23.01.2017

                  -

 

 

        Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

16

A-0127-27-16/17

17.01.2017

23.01.2017

                  -

 

       

        Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

17

A-0127-27-17/17

19.01.2017

30.01.2017

 

                  -

 

 

        Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

18

A-0127-27-18/17

21.01.2017

30.01.2017

 

                 -

 

 

        Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

19

A-0127-27-19/17

22.01.2017

30.01.2017

 

             -

 

 

          Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

20

A-0127-27-20/17

23.01.2017

30.01.2017

 

            -

 

 

          Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

21

A-0127-27-21/17

23.01.2017

30.01.2017

 

             -

 

 

           Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

22

A-0127-27-22/17

23.01.2017

30.01.2017

 

              -

 

          Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

23

A-0127-27-23/17

24.01.2017

1.02.2017

 

              -

 

 

         Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

24

A-0127-27-24/17

31.01.2017

2.02.2017

               -

 

 

          Treść

1.Rejestracja petycji

2.Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu

3.Petycja w rozpoznaniu

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ropczycach

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ropczycach
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-02-20 14:30
Opublikowany przez: mmatusik
Aktualizowany dnia: 2018-05-23 17:34
Aktualizowany przez: mmatusik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 809